Sprzęt strażacki dla OSP w Brąszewicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Sprzęt strażacki dla OSP w Brąszewicach

Sprzęt OSP
31.10.2023

W dniu 31 października br. przekazano sprzęt strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewicach.

W ramach Wniosku złożonego przez Gminę Brąszewice oraz w zakresie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono dla OSP w Brąszewicach: defibrylator AED, ubrania specjalne, a także hełmy i buty strażackie.

Całkowity koszt sprzętu i umundurowania strażaków wyniósł 40 040,00 zł, z czego 39 000,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozostałe środki w kwocie 1 040,00 zł pochodzą z budżetu Gminy Brąszewice.