Remont kuchni wraz z wymianą wyposażenia w budynku OSP Chajew | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remont kuchni wraz z wymianą wyposażenia w budynku OSP Chajew

Tabliczka - granty 2023
04.12.2023

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Remont kuchni wraz z wymianą wyposażenia w budynku OSP Chajew”.

W ramach powyższego zadania wykonano remont kuchni w Sali OSP w Chajewie polegający na wyrównaniu i pomalowaniu ścian oraz zakupiono wyposażenia kuchni, m.in. patelnię elektryczną i stół gastronomiczny.

Koszt całkowity zadania: 12 000,00 zł
 

Sołectwo Chajew