Droga B-ce - Wólka K. i Żarnów | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga B-ce - Wólka K. i Żarnów

Zakończono przebudowę drogi gminnej relacji Brąszewice – Wólka Klonowska oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów

Dokonano odbioru drogi nr 114 111E oraz drogi wewnętrznej. Mieszkańcy Gminy Brąszewice, a w szczególności Wólki Klonowskiej i Żarnowa mogą już jeździć po nowej nawierzchni asfaltowej. W wyniku prac wykonano dwa odcinki dróg. Pierwszy odcinek relacji Brąszewice – Wólka Klonowska o długości 600 m oraz drugi w miejscowości Żarnów o długości blisko 610 m.

Koszt inwestycji wraz z projektem i nadzorem wyniósł 909 963,83 zł.

Została ona dofinansowana w kwocie 230 600,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy, tj. 679 363,83 zł.