Drogi powiatowe Starce i Czartoria | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Drogi powiatowe Starce i Czartoria

Gmina Brąszewice we współpracy z powiatem sieradzkim wykonała remonty dróg powiatowych.

Remonty polegały na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach dróg: relacji  Starce – Robaszew oraz w m. Czartoria. Każdy z wykonanych odcinków jest o długości  ok. 400 m.

Łączny koszt robót to 253 tys. zł, z czego Gmina Brąszewice przeznaczyła na ten cel 100 tys. zł.

Droga w m. Czartoria

Droga w m. Czartoria

Droga relacji Starce - Robaszew

Droga relacji Starce - Robaszew