Modernizacja i odnowienie kapliczki przydrożnej we wsi Salamony | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Modernizacja i odnowienie kapliczki przydrożnej we wsi Salamony

Tabliczka - granty 2023
04.12.2023

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Modernizacja i odnowienie kapliczki przydrożnej we wsi Salamony”.

W ramach powyższego zadania została zmodernizowana kapliczka przydrożna, gdzie odnowiono powłoki malarskie, założono kostkę, a także zamontowano ogrodzenie i ławkę. 

Koszt całkowity zadania: 12 000,00 zł.
 

Sołectwo Wiertelaki