Konta bankowe | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Konta bankowe


Numery kont bankowych Urzędu Gminy Brąszewice

29 9256 0004 1300 3766 2000 0240
Opłaty skarbowe i wszystkie wpłaty dokonywane na konto
Urzędu Gminy Brąszewice z wyjątkiem wymienionych poniżej.

84 9256 0004 1300 3766 2000 0220
Tylko wpłaty z tytułu podatków

18 9256 0004 1300 3766 2000 0050
Tylko wpłaty wadium

Opłaty za wodę, ścieki i odbiór odpadów należy wpłacać na indywidualne numery bankowe drukowane na fakturach i harmonogramach wpłat. Prosimy zwracać uwagę na różnicę w numerach.

Numer konta bankowego dla wpłat dokonywanych za granicą:
RBS Lututów o/Brąszewice
SWIFT CODE: GBWCPLPP
IBAN : PL 29 9256 0004 1300 3766 2000 0240