Droga w m. Bukowiec | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga w m. Bukowiec

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bukowiec.

W wyniku wykonania robót droga posiada całym odcinkiem 879,84 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstały także obustronne pobocza oraz zjazd do drogi powiatowej.

Wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego to  przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków.

Całkowita wartość zadania to kwota 454 121,34zł z czego dofinansowanie pozyskane przez Gminę Brąszewice ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych wynosi 192 000,00zł.

Droga w m. Bukowiec