Remonty i modernizacje dróg na terenie Gminy Brąszewice | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remonty i modernizacje dróg na terenie Gminy Brąszewice

Zakończono i rozliczono inwestycje dotyczące remontów i modernizacji na drogach gminnych.

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice obejmowała drogi w miejscowościach: Sokolenie, Zagóra, Grabostaw, Sowizdrzały, Gałki oraz ulicę Leśną w Brąszewicach. Prace modernizacyjne polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu asfaltu oraz wykonaniu poboczy i zjazdów na drogach gminnych.

Natomiast remonty dotyczyły placów w Godynicach, a także odcinków dróg w następujących miejscowościach: Błota, Żuraw – Szymaszki, Żuraw – Gałki, Kamieniki, Kamieniki – Narty, Bukowiec, Chajew Kolonia, Zwierzyniec, Starce, Przedłęcze, Pędziwiatry – Zadębieniec, Zadebieniec, Godynice – Sokolenie, Lisy – Czartoria oraz w Brąszewicach ulice: Masztowa, Osiedlowa (dot. zatoczki), Kościelna, Ks. Nierychlewskiego i Wojkowska.

Modernizacje i remonty dróg gminnych na ponad 18 kilometrach to koszt blisko 8,5 mln zł, z czego 95% tej kwoty stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Brąszewice z Rządowego Funduszu Polski Ład.