Remonty i modernizacje dróg na terenie Gminy Brąszewice | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remonty i modernizacje dróg na terenie Gminy Brąszewice

W ramach realizacji dwóch dużych zadań trwają prace na terenie Gminy Brąszewice dotyczące remontów oraz modernizacji dróg gminnych.

Modernizacja infrastruktury obejmuje drogi w miejscowościach: Sokolenie, Zagóra, Grabostaw, Sowizdrzały, Gałki oraz ulicę Leśną w Brąszewicach.
Prace modernizacyjne polegają na wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu asfaltu oraz wykonaniu poboczy i zjazdów na drogach gminnych o łącznej długości ok. 4,5 km.

Natomiast remonty dotyczą placów w Godynicach, a także odcinków dróg w następujących miejscowościach: Błota, Żuraw – Szymaszki, Żuraw – Gałki, Kamieniki, Kamieniki – Narty, Bukowiec, Chajew Kolonia, Zwierzyniec, Starce, Przedłęcze, Pędziwiatry – Zadębieniec, Zadebieniec, Godynice – Sokolenie, Lisy – Czartoria oraz w Brąszewicach ulice: Masztowa, Osiedlowa (dot. zatoczki), Kościelna, Ks. Nierychlewskiego i Wojkowska.
Remonty dróg i placów obejmują ponad 14 km dróg na terenie Gminy Brąszewice.

Trwające modernizacje i remonty dróg gminnych to koszt blisko 8,5 mln zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę Brąszewice z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto także prace przy przebudowie drogi gminnej relacji Brąszewice – Kosatka.