Nowy budynek Urzędu Gminy | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Nowy budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Brąszewicach

Zakończono prace związane z przebudową budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek  biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach.
Wszelkie prace budowlane, wykończenie wnętrza, elewacja zewnętrzna oraz zagospodarowanie terenu wokół przebiegały zgodnie z planem.

Budynek przeszedł pozytywnie odbiory przed Państwowymi Służbami Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego.

Wartość inwestycji: 2 013 030,70 zł

Gmina na to zadanie pozyskała środki zewnętrzne z dwóch źródeł:
1) dotację celową przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a realizowaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w wysokości 676 479,00 zł;
2) dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 257 268,00 zł.