Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Zwierzyniec | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Zwierzyniec

Tabliczka - granty 2023
04.12.2023

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Dbamy o bezpieczeństwo”.

W ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Zwierzyniec.  

Koszt całkowity zadania: 12 000,00 zł.
 

Sołectwo Szczesie