Remont części dachu remizy OSP Brąszewice | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remont części dachu remizy OSP Brąszewice

Remont części dachu remizy OSP Brąszewice

Dzięki członkostwu Gminy Brąszewice w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka dokonano modernizacji remizy strażackiej w Brąszewicach poprzez wymianę dachu na części budynku.

Wszystkie prace wraz z materiałem to koszt: 22 600,00 zł, z czego dofinansowanie z LGD  wyniosło 16 000,00 zł. Natomiast wkład własny to kwota 6 600,00 zł