Siłownia zewnętrzna w Żurawiu | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Siłownia zewnętrzna w Żurawiu

W miejscowości Żuraw, przy Szkole Podstawowej wykonano siłownię zewnętrzną składającą się z następujących urządzeń: wahadło - biegacz - twister, orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący oraz poręcze podwójne.

Koszt wykonania, dostawy i montażu urządzeń to: 11 752,16 zł. Gmina Brąszewice pozyskała na ten cel dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, które wynosi 11 200,00 zł. Pozostałą cześć tj. 552,16 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Brąszewice.

Siłownia Żuraw