Droga w m. Gałki | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga w m. Gałki

Flaga RP

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Gałki.

W wyniku wykonania robót droga posiada całym odcinkiem 966 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstały także obustronne pobocza.

Wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego  to przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków.

Całkowita wartość tego zadania to kwota  456 223,67 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozyskane przez Gminę Brąszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 273 734,00 zł, co stanowi 60% kosztów zadania.