Droga w m. Zagóra | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga w m. Zagóra

Flaga RP

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114109E E w miejscowości Zagóra.

W wyniku wykonania robót droga posiada całym odcinkiem 747,16 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstały także obustronne pobocza, przebudowano również skrzyżowanie z drogą powiatową.

Wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego to przedsiębiorstwo „ARES” Karol Wrzecioniarz , ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa.

Całkowita wartość zadania to kwota 585 007,05 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozyskane przez Gminę Brąszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 351 004,00 zł, co stanowi 60% kosztów zadania.