Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Kamieniki | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Kamieniki

Tabliczka - granty 2023
04.12.2023

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP”.

W ramach powyższego zadania została zakupiona i wykonana instalacja klimatyzacji w sali OSP w Kamienikach. 

Koszt całkowity zadania: 12 000,00 zł.
 

Sołectwo Trzcinka