Zasady segregacji odpadów | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Zasady segregacji odpadów

Zdając sobie sprawę z dużego wyzwania dla nas wszystkich, jakim są nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami, dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę w tym zakresie i wyrozumiałość. Przypominamy o właściwej segregacji odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, co ma duże znaczenie ekologiczne i finansowe.

Aby to Państwu ułatwić zamieszczamy kilka podstawowych zasad:


 

SZKŁO

(pojemnik koloru zielonego)

Tu wrzucaj : czyste opakowania szklane kolorowe i bezbarwne, flakony, butelki, słoiki

 

Nie wrzucaj : szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, okiennych, szkła klejonego, soczewek, porcelany, kryształów, żarówek, lusterek, reflektorów, zniczy, donic, opakowań po lekach termometrów, stłuczki szklanej

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE


(pojemnik koloru  żółtego)

Tu wrzucaj: zgniecione butelki po napojach, opakowania z tworzyw sztucznych np. po jogurtach i kefirach, opakowania wielomateriałowe np. karton po mleku, sokach,  plastikowe torby, worki, reklamówki i inne niezabrudzone folie, zabawki z tworzywa sztucznego, puste opakowania po lekach i artykułach medycznych złom metali kolorowych (puszki po napojach i konserwach), folie aluminiowe, pojemniki z tworzyw sztucznych po chemii gospodarczej.
Wszystkie opakowania muszą być puste i oczyszczone z resztek.
Nie wrzucaj : opakowań z zawartością, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, odzieży, pojemników po farbach, chemikaliach i oleju, folii budowlanej i ogrodniczej, baterii odpadów samochodowych, sprzętu RTV i AGD, styropianu, gum, silikonów

ODPADY KOMUNALNE niesegregowane


(pojemnik z pomarańczową pokrywą)

Tu wrzucaj: tylko komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji, nie nadające się do recyklingu
Nie wrzucaj: gruzu, ziemi, żużla, gorącego popiołu, gałęzi, lodu, substancji toksycznych, odpadów produkcyjnych, przemysłowych, medycznych, baterii, elementów.
 

PAPIER

(worek koloru niebieskiego)

Tu wrzucaj : gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier do pisania, kolorowe magazyny, zeszyty i książki, torebki i worki papierowe, papier pakowy
Nie wrzucaj: zatłuszczonego, brudnego papieru, papieru lakierowanego i powlekanego folią, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych, zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, papierowych worków po nawozach, cemencie itp., tapet

BIO
(kwiecień do październik)

POPIÓŁ
(listopad - marzec)

(pojemnik koloru brązowego)

Tu wrzucaj:

w miesiącach kwiecień - październik: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki z drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs).

w miesiącach listopad - marzec: wyłącznie popiół

Nie wrzucaj: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziem, kamieni

 

Przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się w terminach określonych w kalendarzu odbioru i rozpoczyna się od godz. 7:00. Prosimy o wcześniejsze wystawienie pojemników.

Informujemy, że odpady problemowe, wielkogabaryty typu: sprzęt RTV i AGD, meble, dywany, opony, baterie itp., wzorem roku ubiegłego będą zbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pasie przy Oczyszczalni Ścieków.

Wszystkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Brąszewicach niezwłocznie po zaistniałej sytuacji pod nr telefonu: 43 821 17 78.