Droga w m. Sowizdrzały | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga w m. Sowizdrzały

Zakończono inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały.

Mieszkańcy miejscowości Sowizdrzały mogą już korzystać z nowej asfaltowej drogi, która pojawiła się w miejscu drogi tłuczniowej. W wyniku prac wykonano odcinek drogi o długości blisko 1000 m. Nowa nawierzchnia posiada szerokość od 3,5 m do 5,0 (w miejscu mijanki).

Podczas realizacji zadania wykonano obustronne pobocza, zjazdy i przepusty pod jezdnią, a także włączenie w drogę powiatową 1708E.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 622 873,03 zł (w tym: koszty projektu, nadzoru i tablic informacyjnych). Zadanie zostało dofinansowane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 367 687,00 zł. Koszt poniesiony przez Gminę Brąszewice przy realizacji powyższej inwestycji to: 255 186,03 zł.