Kolejny sprzęt strażacki dla OSP w Brąszewicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Kolejny sprzęt strażacki dla OSP w Brąszewicach

Sprzęt OSP
06.12.2023

Dzisiaj przekazaliśmy kolejny sprzęt strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewicach.

W ramach Wniosku złożonego przez Gminę Brąszewice oraz w zakresie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono dla OSP w Brąszewicach wyposażenie, a także sprzęt ratownictwa: zestaw PSP R1, hełmy, buty i rękawice ochronne, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji, wspornik progowy, bosak dielektryczny, łańcuchy techniczne, prądownice wodne, detektor wielogazowy i detektor prądu przemiennego, piłę do szyb, latarki, baterie oraz węże i myjkę do węży.

Całkowity koszt sprzętu i wyposażenia wyniósł 51 030,00 zł.