Siłownia zewn. w m. Zwierzyniec | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Siłownia zewn. w m. Zwierzyniec

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00 zł na projekt pn.: „Odłącz się od komputera, niech Ci gra czasu nie zabiera!”.
W ramach ww. zadania  w miejscowości Zwierzyniec (sołectwo Szczesie) zostały zamontowane dwa podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg, krzesło, biegacz i orbitrek. Projekt sołectwa Szczesie ma na celu odłącznie młodzieży wiejskiej od komputerów i różnych gier komputerowych.
Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.
Koszt całkowity zadania: 10 824,00 zł