Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych i studni | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych i studni

W dniu 29 sierpnia 2013 roku Rada Gminy Brąszewice podjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Brąszewicach zawiadamia o możliwości składania wniosków na dofinansowanie w postaci dotacji celowej na:

- budowę studni wierconej dla budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej zlokalizowanej na terenie Gminy Brąszewice, na których nie ma możliwości pobudowania sieci wodociągowej w wysokości 2500 zł;

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych w wysokości do 50% i nie więcej niż 600,00 złotych.

Szczegółowe informacje i dokumenty uzyskać można w Urzędzie Gminy Brąszewice pod nr Tel. 43 821-17-78.
 

Uchwała nr XLI/156/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania