Piec konwekcyjny w Soł. Brąszewice | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Piec konwekcyjny w Soł. Brąszewice

Zmieniamy Łódzkie - tabliczka

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00zł na projekt pn.: „Smaki regionu – warsztaty kulinarne i zakup pieca konwekcyjnego”.

Sołectwo Brąszewice zakupiło piec konwekcyjno-parowy. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli zgłębić techniki kulinarne przygotowywania potraw dla licznego grona gości.

Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 17 894,53zł

OSP Brąszewice - piec konwekcyjny