Wyposażenie kuchni w sali OSP Czartoria | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Wyposażenie kuchni w sali OSP Czartoria

Tabliczka - granty 2023
04.12.2023

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Wyposażenie kuchni w Sali OSP Czartoria”.

W ramach powyższego zadania zakupiono wyposażenie kuchni, takie jak: stoły gastronomiczne, lodówko-zamrażarkę i kuchnię wolnostojącą. 

Koszt całkowity zadania: 12 000,00 zł
 

Sołectwo Czartoria
Sołectwo Czartoria