Przebudowa drogi w m. Kamieniki | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Przebudowa drogi w m. Kamieniki

Tabliczka RFIL Kamieniki

Zakończono  przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamieniki.

W wyniku wykonania robót droga w miejscowości Kamieniki posiada całym odcinkiem ok. 840 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstały także obustronne pobocza.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 345 665,78 zł, z czego 250 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Droga w m. Kamieniki