Drogi powiatowe w m. Czartoria i Starce-Robaszew | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Drogi powiatowe w m. Czartoria i Starce-Robaszew

Gmina Brąszewice we współpracy z Powiatem Sieradzkim  zakończyła wykonanie dróg powiatowych w miejscowości Czartoria oraz Starce-Robaszew.

W wyniku przeprowadzonych robót wykonano dwa krótkie odcinki dróg w miejscowości Czartoria 350m i w miejscowości Starce – Robaszew 1250m.

Remont ten był kontynuacją prac podjętych w poprzednich latach, w wyniku których cała miejscowość Czartoria uzyskała nawierzchnię asfaltową, jak również  w całości zakończono połączenie miejscowości Starce – Robaszew, a co za tym idzie Gminy Brąszewice z Gminą Złoczew.

Gmina Brąszewice przeznaczyła na ten cel 80 000 zł.

Droga w m. Czartoria

Droga w m. Czartoria

Droga w m. Starce

Droga w m. Starce