Remont sali OSP Kamieniki | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remont sali OSP Kamieniki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienikach zakończyła prace wykonywane w budynku remizy strażackiej w m. Kamieniki polegające na przebudowie pomieszczeń gospodarczych.

Koszt wszystkich prac wyniósł: 18 000,00 zł. OSP Kamieniki otrzymała dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach członkostwa Gminy Brąszewice w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka.

Dofinansowanie wyniosło 100% wartości zadania.

Sala OSP Kamieniki