Remont świetlicy OSP Przedłęcze | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remont świetlicy OSP Przedłęcze

Zmieniamy Łódzkie - Tabliczka

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00 zł na projekt pn.: „Remont świetlicy w budynku OSP w Przedłęczu”

W wyniku prac wykonano nową instalację elektryczną oraz hydrauliczną. Wymienione zostało okno, drzwi wewnętrzne, na podłodze położono nowe płytki. Ściany świetlicy zostały pokryte nowym tynkiem, część z nich pomalowano farbą a fragmenty pokryto tynkiem mozaikowym.

Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania:  10 751,84 zł.

OSP Przedłęcze - Świetlica