„Nasza Wspólna Osada!” Bukowiec | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

„Nasza Wspólna Osada!” Bukowiec

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00 zł na projekt pn.: „Nasza Wspólna Osada!”.

W ramach powyższego zadania dokonano adaptacji altany wiejskiej oraz terenu wokół, poprzez zakup stołów i ławek ogrodowych, grilla ogrodowego, oświetlenia solarnego, impregnatu do drewna oraz elementów małej architektury ogrodowej, w skład której wchodzą: pergola, piaskownica i miejsce na ognisko.

Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 10 000,00 zł