Ochotnicze Straże Pożarne | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Ochotnicze Straże Pożarne

ZOSP RP

Na terenie Gminy Brąszewice funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich - OSP Brąszewice  i OSP Godynice - należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

Pozostałe jednostki to:

- OSP Starce
- OSP Przedłęcze
- OSP Błota
- OSP Bukowiec
- OSP Żuraw
- OSP Kamieniki
- OSP Chajew
- OSP Czartoria