Remont kuchni w Soł. Starce | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Remont kuchni w Soł. Starce


Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł na projekt pn.: „Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starcach”.

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację kuchni w Sali OSP w miejscowości Starce oraz zakupiono nowe wyposażenie. Remont kuchni polegał na wyburzeniu fragmentu ścianki, wykonaniu podwieszanego sufitu, wyrównaniu i pomalowaniu ścian oraz położeniu płytek. Zdemontowano stare wyposażenie kuchni i zamontowano nowo zakupione sprzęty.
Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.
Koszt całkowity zadania: 19 620,46 zł.