Targowisko gminne | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Targowisko gminne

Targowisko Gminne zlokalizowane jest przy ulicy Górnej 11 w Brąszewicach.

Handel odbywa się w regularnie w każdą środę przypadającą po 1 i 15 dniu miesiąca od godziny 6:00 do około godziny 11:00.

Opłaty za sprzedaż na targowisku reguluje Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Gminy  Brąszewice  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Wysokość stawek dziennych opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach określa się w następującej wysokości:
1) przy zajęciu powierzchni placu do 5 m² włącznie – 5,00 zł;
2) za każdy 1 m² powierzchni zajętej powyżej 5 m² - 1,00 zł