Kompleks sportowy przy SP w Brąszewicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Kompleks sportowy przy SP w Brąszewicach

Przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brąszewicach wykonano nowy przyszkolny kompleks sportowy.

Zadanie polegało na przygotowaniu terenu oraz budowie:
- siłowni zewnętrznej składającej się z dwóch podwójnych urządzeń: krzesło do wyciskania i wioślarz oraz wyciąg górny i orbitrek,

- sprawnościowego placu zabaw składającego się z sześciu urządzeń takich jak: zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych, huśtawka podwójna, domek dla dzieci młodszych ze ścianką wspinaczkową, zestaw sprawnościowy dla dzieci młodszych oraz karuzela i sprężynowiec,

- obiektów małej architektury, takich jak: drewniane ławki, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa.

Wykonanie powyższego kompleksu to koszt 66 852,62 z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wynosi 53 482,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 13 370,62 zł pochodzą z budżetu Gminy Brąszewice