Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Brąszewicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Brąszewicach

Boisko w Brąszewicach
11.12.2023

W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji Gminnego Boiska Sportowego w Brąszewicach wykonano oświetlenie terenu i płyty boiska w postaci 18 lamp. Ponadto zakupiono specjalistyczne bramki piłkarskie oraz wymieniono nawierzchnię trawiastą w tzw. „polach karnych”.

Koszt całkowity zadania to kwota 126 128,21 zł, natomiast 80%, tj.: 100 900,00 zł pochodzi z dofinansowania z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.
Pozostałe środki w kwocie 25 228,21 zł pochodzą z budżetu Gminy Brąszewice