Ogrodzenie przy SP Chajew | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Ogrodzenie przy SP Chajew

Zmieniamy Łódzkie - tabliczka

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 9997,24zł na projekt pn.: „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole SPSK w Chajewie”.

Wykonano prace związane z demontażem istniejącego ogrodzenia oraz uprzątnięciem terenu. Zamontowano 107 m nowego ogrodzenia panelowego ocynkowanego od strony zachodniej Szkoły Podstawowej.
Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 10197,10zł.

Ogrodzenie SP SPSK Chajew