SUW w Brąszewicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

SUW w Brąszewicach

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice” zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe starego budynku i budowę nowego, wykonanie zbiornika wód popłucznych i wiaty pod agregat prądotwórczy, a także instalacje elektryczne i AKPiA oraz instalacje technologiczne i sanitarne.

Całkowita wartość zadania wynosi: 3 060 859,99 zł, na tą kwotę składają się następujące elementy zrealizowanej inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej i analizy efektywności kosztowej, przebudowa i rozbudowa SUW oraz nadzór nad inwestycją.

Gmina Brąszewice pozyskała następujące dofinansowania na przebudowę i rozbudowę SUW:
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 939 958,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 1 393 906,04 zł.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Brąszewice, tj. 726 995,95 zł.