Święto Niepodległości 2023 | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Święto Niepodległości 2023

Święto Niepodległości
10.11.2023

W dniu 10 listopada przy obelisku na placu Ks. Aleksandra Walczykowskiego zaakcentowano 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Symbolicznie o godzinie 11:11 uroczyście odśpiewano hymn, a następnie złożono kwiaty. 

Ze względu na trwający remont ulicy Górnej znajdującej się bezpośrednio przy placu, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej w Brąszewicach z Panią Dyrektor, Poczty Sztandarowe, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Beatą Jakubowską oraz Wójt Gminy Brąszewice.