Zamówienia publiczne | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Zamówienia publiczne

Postępowania w ramach zamówień publicznych powyżej kwoty 130 000 złotych, od listopada 2022 roku prowadzone są przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych dostępną pod adresem:

https://gwbraszewice.e-zp.finn.pl