Harmonogram spotkań Wójta Gminy z mieszkańcami 2024 | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Harmonogram spotkań Wójta Gminy z mieszkańcami 2024

logo gminy
14.03.2024

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Brąszewice

Serdecznie zapraszam na spotkania z mieszkańcami dotyczące działalności samorządu gminnego, podczas którego zostaną omówione zrealizowane i planowane inwestycje na terenie naszej Gminy oraz sprawy bieżące. Zachęcam do udziału w spotkaniach i rozmowy.

Harmonogram spotkań Wójta Gminy 
z mieszkańcami Gminy 
w miesiącu marcu i kwietniu 2024 r.

18 marca 2024 r. godz. 19:00 - Strażnica OSP Błota – Sołectwo:  Błota, Kosatka

19 marca  2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Starce –  Sołectwo: Starce, Szczesie

20 marca  2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Przedłęcze – Sołectwo Przedłęcze

21 marca 2024 r.  godz. 19:00 – Strażnica OSP Czartoria - Sołectwo: Czartoria, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Szczesie

22 marca  2024 r. godz. 19:00 – Świetlica wiejska w Sokoleniu – Sołectwo Sokolenie

25 marca 2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Chajew – Sołectwo: Chajew, Chajew Kolonia

26 marca 2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Bukowiec – Sołectwo Bukowiec

27 marca 2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Godynice – Sołectwo: Godynice, Zadębieniec, Szczesie

03 kwietnia 2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Żuraw – Sołectwo:  Wiertelaki, Gałki

04 kwietnia 2024 r. godz. 19:00 - Dom Kultury w Brąszewicach  - Sołectwo: Brąszewice I, Kosatka, Brąszewice II, Wojtyszki

05 kwietnia 2024 r. godz. 19:00 – Strażnica OSP Kamieniki -  Sołectwo: Kamieniki, Trzcinka

Wójt Gminy
Karol Misiak