Pomoc dla rolników dotkniętych szkodami w uprawach rolnych w 2023 roku | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Pomoc dla rolników dotkniętych szkodami w uprawach rolnych w 2023 roku

logo gminy
22.02.2024

Wójt Gminy Brąszewice informuję, że od dnia 29 lutego do 15 marca br. rusza nabór wniosków dla rolników którym w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy