Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami

przymrozek szkody (pixabay.com)
23.05.2024

Wójt Gminy  Brąszewice, informuje, że zostało złożone powiadomienie  do Wojewody Łódzkiego o wystąpieniu na terenie Gminy Brąszewice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 07 czerwca 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 12). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Uwaga! Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych do dopłat ARiMR za 2024 r.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-dotknietych-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi-w-2024-r